0.0MHz (2019)

Anëtarët e klubit “0.0 MHz”, që merren me eksplorimin e gjërave të mbinatyrshme, vendosin që të shkojnë në një shtëpi me fantazma dhe përpiqen që të thërrasin një shpirt.

Koha: 101 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *