A.I. Rising (2018)

Një marrëdhënie intime midis një njeriu dhe një androidi teston kufijtë e natyrës njerëzore.

Koha: 85 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *