About Endlessness (2019)

Një reflektim mbi jetën njerëzore me gjithë bukurinë dhe mizorinë e saj, shkëlqimin dhe banalitetin, të udhëhequr nga një rrëfimtar i Scheherazade-esque. Momentet pa pasoja kanë të njëjtën domethënie si ngjarjet historike. Njëkohësisht një ode dhe një vajtim, paraqet një kaleidoskop të gjithçkaje që është përjetësisht njerëzore, një histori e pafund e cenueshmërisë së ekzistencës.

Koha: 78 min