Animals United (2010)

Një grup kafshësh që presin përmbytjen vjetore, gjë e cila i lë ata pa ushqim dhe ujë, zbulojnë se njerëzit, të cilët kanë shkatërruar habitatet e tyre, kanë ndërtuar një digë për qëllimet e tyre fitimprurëse.

Koha: 93 min