Armistice (2013)

Një marins i forcave mbretërore e gjen të burgosur në një shtëpi pa rrugë-dalje, ku është i detyruar të luftojë deri në vdekje kundër disa qënjeve ç’njerëzorë që vijnë aty ç’do mëngjes.

Koha: 81 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *