Armistice (2013) A.K.A Warhouse

Një marins i forcave mbretërore e gjen të burgosur në një shtëpi pa rrugë-dalje, ku është i detyruar të luftojë deri në vdekje kundër disa qënjeve ç’njerëzorë që vijnë aty ç’do mëngjes.

Koha: 81 min