Army of Darkness (1992)

Një njeri transportohet aksidentalisht në vitin 1300 A.D. ku ai duhet të luftojë një ushtri prej të vdekurish dhe të marrë Nekronomikon në mënyrë që ai mund të kthehet në shtëpi.

Koha: 81 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *