Bad Words (2013)

Një gërmëzues fjalësh gjen një mënyrë për të marrë hak dhe për të fituar një konkurs gërmëzimi për fëmijë.

Koha: 89 min