Battle Royale (2000)

Në të ardhmen, qeveria japoneze rrëmben një klasë me nxënës të klasës së nëntë dhe i detyron të vrasin njeri tjetrin duke fituar dhe mbijetuar vetëm një në fund…

Koha: 114 min