Billionaire Boys Club (2018)

Një grup të rinjsh të pasur krijojnë një skemë për tu pasuruar shpejtë që kthehet vdekjeprurëse.

Koha: 108 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *