Brothers of the Wind

Në një botë ku duhet guxim të fluturosh, një djalë i ri ushqen një shqiponjë të braktisur. Duke kërkuar vendin e tyre në botë, ata lidhen me dëshirën e tyre për të qenë të lirë.

Koha: 98 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *