Citizen Soldier (2016)

Ushtari I qytetëruar është një film dramatik i realizuar nga këndvështrimi i një grupi ushtarësh në Këmbësorinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës…

Koha: 105 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *