City of Tiny Lights (2016)

Në metropolin e Londrës moderne, të tejmbushur, një rast në dukje i pastër, i një personi të zhdukur çon një hetues privat në një botë të rrezikshme të fanatizmit fetar dhe intrigës politike.

Koha: 110 min