Corporate Animals (2019)

Një ekskursion me stafin e punës për të rritur bashëkëpunim dhe punën në grup merr një kthesë të papritur dhe të tërë detyrohen të përballen me anët e tyre më të egra dhe të bëjnë gjithçka që të mbijetojnë, por gjithashtu kuptojnë edhe vlerën e skuadrës.

Koha: 86 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *