PRISNI 7 SEKONDA

Crac

Një film i shkurtër ku illustrohet Montreali (Kanadaja) i cili tregon se sa e bukur ishte jeta përpara kur nuk kishte ndërtime, pallate etj…

Koha: 15 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *