Dark Shadows (2012)

Një vampir i burgosur, Barnaba Collins,  është liruar dhe kthehet në shtëpinë e tij stërgjyshërore, ku pasardhësit e tij jofunksionalë kanë nevojë për mbrojtjen e tij…

Koha: 113 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *