"Sydney Pollack"
The Firm (1993)
HD
IMDb: 6.8
154 min

Një avokat i ri bashkohet me një firmë prestigjioze ligjore vetëm për të zbuluar se anën e saj më të errët.

Country: