"Tom Barker(co-director)"
Viking Legacy (2016)
HD
IMDb: 2.3
83 min

Në kohët antike, ekzistonin 7 dorëshkrime të shenjta që besoheshin se i jepnin fuqi dhe mirëqenie atyre që i kishin në kontroll. Profecia tregonte se një fëmijë i lindur nga…

Country: