"Tom Caulfield"
Tangled: Before Ever After (2017)
HD
IMDb: 6.6
55 min

Rapunzel duhet të mësojë si t’i pranojë flokët e saj të arta të gjata pasi gurët mistikë ia kthejnë sërish asaj.

Country: