Division 19 (2017)

Në të ardhmen të burgosurit do të dërgohen në një qytet, ku njerëzit do të mund të argëtohen nga shtëpia duke komanduar jetët e tyre online, përfshirë këtu se çfarë hanë, çfarë veshin, çfarë lexojnë si dhe kur luftojnë…

Koha: 93 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *