Doctor Strange (2007)

Një neuro-kirurg me karrierë të shkatërruar niset të shërojë duart, por e gjen veten duke mbrojtur botën nga kërcënime ndërdimensionale.

Koha: 76 min