Emperor (2012)

Me dorëzimin e Japonisë në fundin e luftës së dytë botërore, Gjeneral Fellërsit i është caktuar detyra të vendosë nëse Perandori Hirohito do të varet si një kriminel lufte apo jo. Në punën e tij do të ndikojë dhe kërkimi për Ajën, një studente të cilën e takoi vite më parë në Sh.B.A.

Koha: 105 min