Fargo (1996)

Krimi i Xheri Lundegardit dështon falë paaftësisë së tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij dhe falë punës së qëndrueshme të polices shtatzënë Marxh Gundersonit.

Koha: 98 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *