Fear Street Part One: 1994 (2021)

Në vitin 1994, një grup adoleshentësh hasin një seri ngjarjes të tmerrshme që kanë ndjekur qytetin e tyre për breza të tërë, dhe se ata mund të jenë objektivat e ardhshëm.

Koha: 105 min