Homecoming: A Film by Beyoncé (2019)

Një vështrim i thellë mbi performancën e vitit 2018 në Koaçella të Beyoncé, parë nga këndvështrimi krijues dhe si një lëvizje kulturore.

Koha: 137 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *