I, Robot (2004)

Në vitin 2035, një polic teknofob heton një krim që mund të jetë kryer nga një robot, që çon në një kërcënim të madh për njerëzimin…

Koha: 115 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *