Inner Ghosts (2018)

Një shkencëtare dhe njëkohësisht medium, bashkë me ndihmësen e saj, përpiqen të kryejnë një seri testesh mbi fantazmat, por këto të fundit, vetëm në dukje janë miqësore…

Koha: 90 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *