Magnolia (1999)

Një mozaik epik i disa personave të ndërlidhur në kërkim të dashurisë, faljes dhe kuptimit të jetës në Luginën e San Fernandos.

Koha: 188 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *