Mary Poppins (1964)

Një dado magjike përdor muzikën dhe aventurat për të ndihmuar dy fëmijë të lënë pas dore që të afrohen me baballarët e tyre.