Men in Black 3 (2012)

Agjentit J (Will Smith) i duhet të udhëtojë prapa në kohë për të shpëtuar shokun e tij Agjenti K dhe të ardhmen e njerëzimit.

Koha: 106 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *