Modern Times

Charli Chaplin futet në botën moderne industriale me ndihmën e një gruaje të re e cila jeton rrugëve…

Koha: 87 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *