New Gods: Nezha Reborn (2021)

Ndërsa jeton si një shpërndarës me motorr, Nezha konfliktohet me djalin e Shefit të tij, zemërimi i thellë kthehet në shpërthimin e Zjarrit të së Vërtetës…

Koha: 118 min