On the Basis of Sex (2018)

Historia e vërtet e Ruth Bejdër Ginsburg, mundimet e saj për të drejta të barabarta dhe rastet e hershme të një karriere historike që çojnë në emërimin dhe konfirmimin e saj si Kolege e Gjykatës Superiore të Drejtësisë në SH.B.A.

Koha: 120 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *