One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

Pasi një kriminel shtrohet në institucionin mendor, ai planifikon trazira kundër spitalit dhe stafit të tij.

Koha: 133 min