Ordinary Person (2017)

Një oficer policie merr pjesë në një konspiracion pasi rastësisht arreston një vrasës. Dobësia e tij ishte se djalit të tij i nevojitej një operacion për të rregulluar këmbën. Cilën rrugë do zgjedhë ai? Drejtësinë apo konspiracionin?

Koha: 121 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *