Paul, Apostle of Christ (2018)

Historia tregon për Palin, përndjekësi më famëkeq i të Krishterëve i cili kthehet në apostullin më influencues të Jezus Krishtit.

Koha: 108 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *