Pay It Forward

Përpjekjet e një fëmije për ta bërë botën një vend më të mirë pasi mësuesi i tij i jep një detyrë.

Koha: 123 min