Radioactive

Një histori e pasioneve shkencore dhe romantike të Mari dhe Pier Kyrisë dhe jehona e zbulimeve të tyre përgjatë gjithë shekullit të njëzetë.

Koha: 109 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *