Robin Hood: Men in Tights (1993)

Një remake klasike e Robin Hood:  Prince of Thieves (1991) e cila ndjek një parodie të mbushur me këngë, humor dhe skena komike…

Koha: 104 min