Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 13
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 13

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 12
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 12

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 11
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 11

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 - Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 13
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 13

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 12
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 12

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 11
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 11

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 - Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 22
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 22

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 21
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 21

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 20
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 20

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 19
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 19

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 18
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 18

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 17
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 17

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 16
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 16

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 15
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 15

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 14
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 14

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 13
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 13

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 12
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 12

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 11
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 11

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 - Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 22
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 22

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 21
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 21

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 20
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 20

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 19
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 19

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 18
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 18

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 17
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 17

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 16
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 16

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 15
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 15

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 14
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 14

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 13
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 13

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 12
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 12

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 11
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 11

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 - Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 22
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 22

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 21
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 21

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 20
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 20

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 19
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 19

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 18
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 18

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 17
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 17

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 16
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 16

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 15
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 15

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 14
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 14

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 13
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 13

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 12
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 12

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 11
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 11

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 - Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:

The Originals

Një familje origjinale vampirësh mijëra vjeçarë të uritur për pushtet, kërkojnë të marrin përsëri në dorë qytetin që dikur e ndërtuan dhe t’i sundojnë të gjithë ata që ju kthyen shpinën..

Vlersimi: 8.3

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

103 Comments

Meklant

at 5:38 pm

A ka sezon te 6 kthenj prgj ju lutem jam shum i fiksuar me kte film

Egla

at 8:01 pm

Aman se na vdiqet kur do te dali seria e re

Luce

at 5:12 pm

????????????????

Luce

at 11:34 am

Oiiii I ktheni pergjigje idjotsirave te atij e sna ktheni pergjigje neve????

Qyrri

at 10:32 pm

Piki molla te muti,
Mutin e lash mollen e hongra

Luce

at 12:19 pm

A do postohet dhe seriali tjeter

Ana

at 2:02 pm

Kur do ra postoni serialin pasaardhes: “Legacies”?

Hope

at 3:37 pm

Plise postoni serialeni pas the originals ????????????????????????????????????????????jeni ke te miret❤❤❤❤

klaus

at 10:32 pm

a mbaroi ?????????

Luce

at 9:45 pm

Faleminderit mistreci super serial????????

fanofmovies

at 6:30 pm

do postoni serialin Legacies
ju lutem pasi qe ka te beje me te dy serialet me
The vampire diaries dhe
The originals
ju lutemmm

klaus

at 4:07 pm

postoni serin e socme plise

A .a . A

at 7:51 am

A do postoni me seri te reja ?

Luce

at 5:16 pm

Dhe nje sezon eshte kur do e postoni ????

Freja

at 2:57 pm

Postoni sezonin e radhes

Denis

at 11:33 pm

Sezoni 5 do postohet ???

fiksusi

at 7:48 pm

postoni sezonin e radhes plise

Ola

at 3:02 pm

A do postoni pjese te sezonit te 5 ?

loko

at 9:36 pm

postoni episodin e rades plise…………

Katerina

at 8:50 am

perderisa ka kaq kerkesa per publikimin e episodeve dhe thoni qe jeni staf i vogel atere beni dicka qe episodet te publikohen me shpejt

nina

at 9:17 pm

a keni me postu edhe sezonin e pest

fiksusi

at 7:45 pm

postoni episodin e radhes

klaus

at 7:24 pm

postoni episodine e radhes ju lutem aman

nice

at 8:52 pm

postoni sezonin e radhe plise

nice

at 5:34 pm

postoni sezonin e radhes ju lutem

klaus

at 1:24 pm

postoni episodin e radhes sot plise.

Ola

at 11:57 am

Ju lutem , kur do ngarkoni episode te tjera ?
Pse vononi kaq shume ?!

Irini

at 9:56 am

Kur do i postoni dhe serit e tjr se ka nji muj skeni hedh asigj

Lann

at 10:18 pm

A mund ti postoni episodet e radhes ju lutem ????

Loko

at 9:43 pm

Postoni episodin e radhes ju lutem

love

at 2:41 pm

postoni episodin e radhej ju lutemmmmmmmmmmmm

klaus

at 8:36 pm

postoni episodet e radhes ju lutem sepse nuk po rihet

Blearta

at 12:07 am

A mund ta postoni dhe serialin Legacies se ka lidhje me The Vampire diaries dhe The originals,nese mundeni ju lutem tregona ne koment ????????

love

at 4:43 pm

ju lutem postoni episodet e radhes .

demon

at 10:07 pm

postoni episodin e radhes

Freja

at 5:36 pm

Postoni episodic e radhes sot plise

Edi

at 9:59 am

Postoni episode te reja ju lutem

loko

at 10:53 pm

shume faleminderit per keto episode tani edhe qe po na bie bora do te na shijojn me shume

klaus

at 8:48 pm

ju faleminderit shume per keto episode te reja.

klaus

at 5:52 am

faleminderit jeni me te miret

loko

at 6:17 am

Postoni episodin e radhes ju lutem.

klaus

at 10:09 pm

ju lutemi postoni erisodin e radhes

love

at 9:25 pm

jeni dashuri vazhdoni keshtu ju duam pa mas jeni faqja me e mir per sa i persaiperket perkthimit dhe postimeve te episodeve te reja.

klaus

at 7:04 pm

ju duam shume vazhdoni keshtu, jeni me te miret

Clouds

at 9:45 am

Jeni super!?
Me zor presim pjeset e tjera.

klaus

at 10:50 pm

po eshte shume e vertet kjo qe faqet e tjera nuk i perkthejn prandaj keshtu vazhdoni mistreci. jeni me te miret

Linda

at 6:47 pm

Ne faqet e tjera gjen dhe serite e tjera.deri ne sezonin 5 perse nuk i keni hedhur pjeset e reja

    Sa koment i bukur ? po nese i kan faqet e tjera te gjitha sezonet pse je akoma tek ne duke prit sezonin 2 akoma? apo shkove atje dhe e pe qe perkthimi esht skandal, duro moter se po bejm te pamunduren, cdo seri na kushton shum para qe ti perkthejm, ama ke nje perkthim unik. Atje ku i ke par ti i kan perkthy me google translate pa lodhje por nuk i shikon kush, se nuk ka budallenj sot.

loko

at 10:06 pm

a do te postohet sot seria e radhes?

klaus

at 4:22 pm

postoni episodin e radhes

kukulla

at 4:35 pm

postojeni episodin e radhes ju lutemi

landi

at 4:05 am

pse nuk postua episodi i radhes akoma

nice

at 2:38 am

postoni episodin e radhes ju lutem

nice

at 10:53 pm

ju lutem postoni episodin e radhes

HELLO

at 3:43 am

Pershendetje ju lutemi mund te postoni t gjitha pjeset e serialit ju lutem ! Jeni me te miret.

loko

at 10:51 pm

mistreci ju lutem mos ma merni per keq por perse nuk perkthehet me shume seriali i orivgjinalve se sa seriali i narutos edhe ai eshte i mire por the originalls ka nje impakt me intrigues. ju vlersoj shum si faqe prandaj po ju kerkoj me shume episode se vertet ky serial eshte i mire.

loko

at 8:19 pm

postoni edhe serit e tjera ju lutem

loko

at 8:18 pm

fal zotit

Luce

at 9:23 pm

????Me ne fund

Hanna

at 9:38 pm

Kur do dalin serit e reja

Kf006

at 9:02 pm

Kur do hidhni episodet e reja??

Luce

at 10:00 pm

Mistreci cpo ndodh ka zen korona perkthyesin? dua episodet e tjera????

Denis

at 4:04 pm

Kur do postoni pjeset e tjera???

Luce

at 3:51 pm

Sje e vetmja ?

Egla

at 8:42 pm

Ngela duke pare a keni hedh pjes te reja

Era

at 12:48 pm

Perse nk pergjigjeni tek komentet …..ju jutem hidhni me shpejte pjese te reja

Ornela

at 12:55 pm

Ju lutem hidhni episodet e tjera??

Ornela

at 12:52 pm

Hidhni episodet e tjra??

Luce

at 10:04 am

Mistreci gezuar festat jeni me te miret?

Sar

at 8:13 pm

Ju lutem hidhni episodet e reja

Anxhela

at 9:40 pm

Perderisa keni bere te mundur hapesiren e komenteve,pergjigjuni te pakten

F2B1__008

at 12:26 am

Ju lutem hidhini episodet e tjera

Lejla

at 9:08 pm

Perse nuk po hapet

Erjon krosi

at 5:31 pm

Bravo vec ju na e keni mundsu kte serial respekt

Egla

at 7:27 pm

E shyqyr me ne fund nje seri e re

Risa

at 12:58 pm

Kur do te dal sezoni i 2 ju lutem vendoseni me shpejte mezi spo pres!

Ariola

at 7:33 pm

Kur te mbaroj filmi The Originals a do e postoni filmin Legacies????

Lana

at 3:22 pm

Jeni me te miret veq vazhdoni
Po si mund te ju ndihmojm per me pas ma shum epizoda ??

Mateo

at 2:13 am

Jeni me te miret. Po shpejtoni pak me episodet?

Luce

at 8:19 pm

Do hidhen sot apo Jo mos na lini pa gjume Duke kontrolluar??
Jeni me te miret

Egla

at 7:09 pm

Kur do postohen serit e reja mezi po i pres. Esht filmi me i mir i kesaj faqeje.

iva dhima

at 4:17 pm

ju lutem mund te perktheni dhe sezonet e tjera?

Luce

at 7:43 pm

Jam nga gjirokasta me vjen keq???

Luce

at 1:14 pm

Dy episode ne jave Jan shume pak ??

    Mistreci Filma

    at 2:49 pm

    Kontribo pak pra per stafin qe t’i perkthejme me spejt 😛

Florent

at 9:26 pm

Ju lutem me shpejt edhe sezonin e 2t

Luce

at 10:12 am

Presim episodet e reja

Denis

at 3:00 am

Kur postohen serit e tjera ????

|Patris

at 12:32 am

Serit e tjera sa me shpejt tlt esht super

Andi

at 10:01 pm

Super serial i faqes, vec per kete e hap mistrecin

art

at 11:56 pm

Jeni me te miret vetem vazhdoni nuk ka faqe si ju

Luce

at 4:53 pm

Do na vendosni me shume seri please

Vaso

at 11:18 am

Jeni me te miret

Art

at 2:22 pm

Jeni me te miret

Art

at 2:21 pm

Jeni me te miret vetem vazhdoni

Kalrina

at 9:44 am

kur do postoni pjeset e reja?

Unknown

at 10:54 am

qtash ja kini nis mem pelqy!

andrea

at 12:37 pm

bravo stafi jeni me te miret

amelja

at 6:26 pm

Po ate serialin LEGACIES me vajzen e klausit a mundeni ta regjistroni se eshte i lidhur me te dy serialet edhe the vampire diaries edhe the originals

meri

at 6:09 pm

me ne fund e gjeta kete serial ne nje site shqiptare

Luce

at 6:57 pm

Jeni me te miret