Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 20
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 20

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 19
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 19

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 18
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 18

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 17
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 17

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 16
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 16

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 15
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 15

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 14
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 14

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 13
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 13

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 12
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 12

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 11
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 11

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 6 Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 6Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 20
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 20

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 19
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 19

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 18
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 18

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 17
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 17

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 16
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 16

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 15
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 15

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 14
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 14

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 13
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 13

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 12
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 12

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 11
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 11

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 5 Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 5Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 20
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 20

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 19
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 19

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 18
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 18

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 17
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 17

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 16
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 16

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 15
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 15

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 14
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 14

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 13
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 13

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 12
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 12

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 11
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 11

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 4 Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 4Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 3 Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 3Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 10
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 10

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 2 Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 2Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 Episodi 9
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 9

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 Episodi 8
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 8

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 Episodi 7
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 7

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 Episodi 6
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 6

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 Episodi 5
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 5

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 Episodi 4
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 4

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 Episodi 3
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 3

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 Episodi 2
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 2

  Shiko tani
Vlersimi:
Breaking Bad
Sezoni 1 Episodi 1
Breaking Bad

Sezoni 1Episodi 1

  Shiko tani
Vlersimi:

Vikings

Bota e Vikingëve një botë brutale dhe misterioze, Ragnar Lothbrok, një luftëtar dhe fermer i thjeshtë i cili dëshiron të eksplorojë vende të reja dhe të sulmojë brigjet e largëta përtej oqeanit.

Zhanri: AksionAventurëDramë

Realizimi:

Vlersimi: 8.5

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Comments

flori

at 5:09 pm

a dote te ket edhe sezone tjera apo ketu mbaron me sezonen e 6.

ENGJELL HALILAJ

at 12:25 pm

KUR DO TA PERKTHENI Raised by Wolves JU LUTEM PERKTHENI…..