Sex and Zen (1991)

Një studiues i mësimeve budiste është i bindur që njeriu duhet të jetoj që të plotësoj dëshirat e tij fizike dhe niset në udhëtim me qëllim që të josh gratë e familjeve të ndryshme. Ai i mbivlerëson aftësitë e tij dhe shkakton telashe për njerëzit që e rrethojnë.

Koha: 99 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *