Sisters in Arms (2019)

Gra të lindura në kultura të ndryshme, por të bashkuara nga dëshira për liri dhe një botë më të mirë, luftojnë bashkë dhe krijojnë një lidhje të fuqishme mes tyre.

Koha: 112 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *