SlugTerra: Return of the Elementals (2014)

Një anëtar i ri i është bashkuar Elit dhe bandës se tij, ai është një mjeshtër i kermbinjve dhe artit te kërmijve fu, Heronjtë do të përballen me një bashkim të forcave të së keqes për të dominuar të gjithë kërmijtë elementare.

Koha: 70 min