"Tamaki Mihara"
Battle Royale (2000)
HD
IMDb: 7.6
114 min

Në të ardhmen, qeveria japoneze rrëmben një klasë me nxënës të klasës së nëntë dhe i detyron të vrasin njeri tjetrin duke fituar dhe mbijetuar vetëm një në fund…

Country: