Superman: Man of Tomorrow

Klark Kent një praktikanti i ri mëson shumë rreth punës në kushte të vështira pasi Lobo dhe Paraziti shkelin në Metropolis…

Koha: 86 min