The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Piter Parkeri has një sërë problemesh ndërkohë që kompania misterioze Oscorp dërgon një mori super-keqbërësish kundër tij.

Koha: 142 min