The Best Offer (2013)

Një mjeshtër ankandi fiksohet me një trashëgimtare jashtëzakonisht të izoluar e cila, është koleksionuese e arteve të bukura.

Koha: 131 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *