The Burnt Orange Heresy (2019)

I punësuar për të vjedhur një pikturë të rrallë nga një prej piktorëve më enigmatikë të të gjitha kohërave, një tregtar ambicioz arti verbohet nga lakmia pa arritur të kuptojë që një nga të mashtruarit është edhe ai vetë…

Koha: 99 min