The Butler (2013)

Sesill Gejns është njeriu i cili shërben tetë presidentë, gjatë qëndrimit të tij, si një shërbëtor në Shtëpinë e Bardhë. Lëvizja për të drejtat civile, Vietnami, dhe ngjarje të tjera të mëdha, ndikojnë në jetën e këtij njeriu, në familjen e tij dhe në shoqërinë amerikane.

Koha: 132 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *