The Favourite (2018)

Është shekulli 18 në Angli. Mbretëria drejtohet nga një mbretëreshë e brishtë. Intrigat dhe sekretet e tre femrave do të mbizotërojnë pallatin mbretëror duke ndikuar kështu në politikat e vendit në kohë lufte dhe trazirash.

Koha: 119 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *